รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 1 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 1 สิงหาคม 2565 - กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้าง “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม โครงการ Eco – School” - สพฐ.ขอคืนอัตราเกษียณ 1.7 หมื่นอัตรา - สพฐ. ยืนยันจัดสอบ ผอ.สพท. ข้อเขียนเข้ม-เน้นคนทำงาน - สพฐ. สร้างความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )