พิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน ณ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

หมวดหมู่ :  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

พิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2562

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )