พิธีเปิด การประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล EDU Digital 2019

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

พิธีเปิด การประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล EDU Digital 2019 โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 มกราคม 2562

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )