สพฐ.นิวส์ - สพฐ. วางมาตรการลดจำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

สพฐ.นิวส์ - สพฐ. วางมาตรการลดจำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )