ปาฐกถาพิเศษ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

หมวดหมู่ :  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ปาฐกถาพิเศษ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยกกำลังสอง การศึกษาไทย สู่ความเป็นเลิศ

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )