Animal 1 (ต1.2 ป.6/1 ต1.3 ป.6/1 ต6.1 ป.6/1)

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6    กลุ่มสาระวิชา : ภาษาต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษ ป.6

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )
64x64
 22-07-2015 02:56:26
thanks
64x64
 06-07-2015 03:14:17
excellent!!