พิธีเปิด งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

หมวดหมู่ :  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

"งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้" จาก ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )