การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม(ค2.1 ป.5/2 ค2.2 ป.5/1)

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5    กลุ่มสาระวิชา : คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ป.5

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )