สพฐ.นิวส์ ครั้งที่ 20/2562 : สพฐ. ปลื้มผลคะแนน O-NET ป.6 ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นทุกวิชา

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )