ประชุมทางไกล เรื่อง ชี้แจงการจัดหาสื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้รูปแบบ BBL (Brain Based Learning) วันที่ 16 กพ 59

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ประชุมทางไกล เรื่อง ชี้แจงการจัดหาสื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้รูปแบบ BBL (Brain Based Learning) วันที่ 16 กพ 59

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )
64x64
 24-02-2016 05:19:49
จะดาวน์โหลดไปเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดูที่เขตได้อย่างไรครับ