รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 1/2

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

สพฐ. ร่วมกับ อาชีวะ-เอกชน เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )