รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 6 ธันวาคม 2564

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

เลขาธิการ กพฐ. ห่วงใย ในความปลอดภัยเหตุน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้โรงเรียนบ้านโคกทราย สพป.ตรังเขต 1 ที่ได้รับความเสียหาย จึงมอบหมายให้ สพป.ตรัง เขต 1 เข้าไปสำรวจความเสียหาย ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )