รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 - สพม.มุกดาหาร เร่งตรวจสอบโรงเรียนเสี่ยงโควิด-19 ผลตรวจ RT-PCR เป็นลบทุกคน

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 - สพม.มุกดาหาร เร่งตรวจสอบโรงเรียนเสี่ยงโควิด-19 ผลตรวจ RT-PCR เป็นลบทุกคน

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )