รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 17/2561 ประจำวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

หมวดหมู่ :  รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 17/2561 (วันที่ 9 พฤษภาคม 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์ (2:29)▶ พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง โรงเรียนบ้านหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 5 (6:17)▶ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เรื่อง ข้าวโพด โรงเรียนบ้านพันตน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 (12:17)▶โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (18:05)▶ เยาวชนไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท สพม. เขต 5 (22:25)▶ถ้วยพระราชทาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )