ข่าวประกาศ - เปิดเทอมยุค Covid-19 จะเรียนกันอย่างไร?

เปิดเทอมยุค Covid-19 จะเรียนกันอย่างไร?
โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
#โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้
https://youtu.be/ofCEgNk7Wwc