ข่าวประกาศ - คู่มือการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop ในกรณีไม่มีชุดประชุมคอนเฟอเรนซ์